Hastighetsomvandling på kgl

Kgl´s equivalents
Tryck först på det du vill omvandla
Skriv sedan in värdet
Ifrån: cm/sec
m/sec
m/min
km/hr
ft/sec
ft/min
mi/hr
Knots
Till: cm/sec
m/sec
m/min
km/hr
ft/sec
ft/min
mi/hr
Knots