Kontaktpersson till "Kronan"
i Vålberg är: Maud tel 070-5171091

Eller kontakta J. E. 070-5591444